سنگ تراورتن سه (میمه)

تراورتن سه دارای زمینه رنگی کرم و کرم بژ می باشد که به دو صورت موج دار و بی موج برش داده می شود. کاربرد سنگ تراورتن سه در نماهای خارجی و داخلی است. سنگ تراورتن سه بی موج در نماهای کلاسیک استفاده می شود. معدن سنگ تراورتن سه در 85 کیلومتری شهر اصفهان شهرستان میمه قرار دارد.

کاربرد

درپوش دیوارهای محوطه و جان پناه, دیوار نورگیر, سنگ جدول سنگی, سنگ دیوار پارکینگ, سنگ محوطه سازی, سنگ نمای خارجی

رنگ

کرم