سنگ تراورتن شکلاتی زنجان

سنگ تراورتن شکلاتی زنجان دارای طیف رنگی کرم تیره تا قهوه ای پر رنگ است که به دو صورت موج دار (v) و بی موج (c)  فرآوری می شود. موج های این سنگ به صورت ریز و درشت هستند. سنگ تراورتن شکلاتی زنجان دارای خلل و فرج زیادی است که توسط رزین پر می شود. معدن سنگ تراورتن زنجان در استان زنجان، شهر دندی واقع گردیده است.

کاربرد

درپوش دیوارهای محوطه و جان پناه, دیوار راه پله, دیوار نورگیر, سنگ جدول سنگی, سنگ دیوار پارکینگ, سنگ نمای خارجی

رنگ

قهوه ای, کرم