سنگ

کره ی زمین یک ساختار لایه ای دارد .قسمت مرکزی آن جامد است .این قسمت جامد هسته ی داخلی نامیده می شود . انرژی ها از سنگ هاگرفته می شود.هر سنگ می تواند انرژی مختص به خودش را داشته باشد .و بسته به خواص خود تغییر می کند.سنگ ها دسته های متفاوتی دارند .

1-سنگ های آذرین

2-سنگ های رسوبی

3-سنگ های دگرگون

نمایش 1–21 از 78 نتیجه